Financieel

Uw mening:

Wij willen graag weten wat u van onze plannen vindt en of u daaraan een bijdrage zou willen leveren. We zouden het daarom erg op prijs stellen als u de enquête zou willen invullen. Klik hier voor de enquête. 

 

Investering van 2,8 miljoen.

Een nieuw pand kost veel geld. Na de aanschaf van de grond, voor een kleine 500.000 euro, moet er nu ook gebouwd worden. We rekenen hiervoor op een investering van 2,1 tot 2,3 miljoen euro. Een hoop geld dat we voor de helft al in ' huis'  hebben: de panden aan het Prinsen Bolwerk en het Floraplein zijn samen goed voor ongeveer de helft van dit bedrag. Voor het resterende bedrag rekenen we op schenkingen en giften en een hypotheek van de bank.

 

U kunt hier het ondernemingsplan opvragen bij het bestuur.

 

Voor het beleidsplan van het de stichting klikt u hier. 

 

Eerder was er sprake van crowdfunding, maar de regels daarvoor zijn zo streng geworden, dat het bestuur heeft beslioten dat de kosten niet opwegen tegen de baten.