Fondsenwerving

Fondsenwerving

 

Om het nieuwe centrum op een gezonde manier te kunnen financieren is ‘warm geld’  nodig. Een nieuw pand vraagt een forse investering die niet door de artsen en therapeuten alleen gedragen kan worden. De antroposofische geneeskunde gaat uit van de gehele mens en artsen en therapeuten willen hier zorgvuldig mee omgaan. Dat betekent echter wel dat de huisartsen relatief kleinere praktijken hebben ten opzichte van de regulier werkende collega’s en dus ook minder inkomsten. Voor de therapeuten geldt dat hun inkomen voor een deel afhankelijk is van wat zorgverzekeraars vergoeden. Omdat dit vaak uit de aanvullende polis moet, met beperkte dekking, zijn de tarieven ook gematigd of wordt er meer tijd dan gebruikelijk voor de behandeling uitgetrokken.

 

Door uw bijdrage laat u zien dat u deze vorm van geneekunde waardeert en dat u het belangrijk vindt dat dit blijft voortbestaan. Dit centrum zal de komende 50 jaar een goede basis zijn voor de antroposofische geneeskunde in Haarlem. En u kunt het mede mogelijk maken !!

 

Wat kunt u doen ?

 

Voorop: elke bijdrage is vrijwillig en elke bijdrage is van harte welkom, ongeacht hoe groot of klein deze is. De artsen en therapeuten zullen niet weten of u een bijdrage hebt geleverd en of u wel of niet bijdraagt heeft geen invloed op uw behandeling. Aan de andere kant: zonder uw bijdrage is het moeilijk een gezonde exploitatie voor het pand rond te krijgen. 

 

Giften:

Als u een gift wilt doen, kunt u dat het beste doen aan de Vriendenstichting Antroposofisch Centrum Haarlem.  Zie voor meer informatie op de site van de vrienden: www.steentje-bijdragen.nl.

 

 

Leningen:

Voor de aankoop van de grond kregen we een hypotheek van de IONA stichting. Het overige lenen we van de bank: met de Triodosbank zijn we hierover heel constructief in gesprek.

 

 

Meer informatie ? 

Gebruik het contactformulier of bezoek de site van de vrienden