Gemeente en volume

Het te realiseren volume

 

De locatie Prinsen Bolwerk 3 voldoet volledig aan de wensen van het antroposofich centrum: hij is centraal gelegen in de nabijheid van het station, goed toegankelijk en hij biedt de mogelijkheid om een duurzaam en energieneutraal pand neer te zetten, dat voldoet aan de eisen van deze tijd en de wensen die wij hebben. Voor het centrum is vooral kavel 3 interessant: het ligt aan de weg, is goed zichtbaar en daarmee herkenbaar voor patiënten en passanten.

 

Om alle functies optimaal te kunnen huisvesten is een netto vloeroppervlakte van 870 m2 nodig. Omgerekend naar bruto vloeroppervlak is dat 1.300 m2. Binnen de voorwaarden die de gemeente stelt is er ruimte voor een villa met een grondoppervlak van 250 m2 met in totaal 3 bouwlagen van ieder ook 250 m2 en een 4e bouwlaag met 170 m2 in de kap, terwijl daarnaast nog ruimte is voor tweelaagse aanbouw van 180 m2. Dit geeft een bruto oppervlak van 1.300 m2.

 

Concreet betekent dit, dat er sprake zal zijn van een hoofdgebouw van ongeveer 250 m2 met een uitbouw van nog eens 180 m2 per etage. Dit zal zo worden vormgegeven, dat het goed past in de door de gemeente gewenste uitstraling, namelijk een park met meerdere villa’s. De kop zal gericht zijn op het Prinsen Bolwerk, terwijl de spreekkamers zich meer op de tuin zullen richten, waar ook het geluid van het verkeer aan het Prinsen Bolwerk minder storend zal zijn.

 

Waarom zou de gemeente kiezen voor het therapeuticum?

 

Het therapeuticum is een eerstelijnsvoorziening, waarin gewerkt wordt volgens de uitgangspunten van de antroposofische geneeskunst. Deze vorm van geneeskunst wil bijdragen aan een samenleving, waarin de levenskwaliteit wordt bevorderd en de menselijke waardigheid centraal staat. Daarnaast zijn begrippen als duurzaamheid en respect voor mens en milieu belangrijke uitgangspunten.

 

Voor de gemeente is het belangrijk, dat er hoogwaardige eerstelijnszorg binnen haar grenzen is. Door nieuwbouw mogelijk te maken wordt voor ruim 8.000 Haarlemmers eerstelijnszorg weer voor jaren gegarandeerd. Terwijl de oude locaties niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd, kan op de nieuwe locatie een toekomstbestendige praktijk worden gerealiseerd, een belang, dat uitstijgt boven het belang van het therapeuticum zelf en dat zelfs een wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid van de gemeente is.

 

Het nieuwe centrum wordt gevestigd op een van de Bolwerken van Haarlem. De bolwerken, voorheen onderdeel van de Haarlemse vestingwerken, zijn begin 19e eeuw onder leiding van Zocher omgevormd, zodat er een stadswandeling kan worden gemaakt. Ze vormen een wandelgebied in Engelse landschapsstijl met panoramische uitzichten op het omringende landschap. Met de sloop van de huidige schoolgebouwen en de nieuwbouw van het therapeuticum wordt de compositie van de bolwerken hersteld: statige villa’s in het park toegankelijk voor het publiek, dat over de bolwerken wandelt. Het nieuwe therapeuticum vormt daarmee een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de stad.

 

Het centrum zal energieneutraal gebouwd worden. Hierdoor zal het netto energieverbruik nihil zijn,zodat er een belangrijke bijdrage aan het milieu geleverd wordt. Dit past ook in de visie van de gemeente Haarlem, die streeft naar een klimaatneutrale stad (www.degroenemug.nl).

 

Het nieuwe centrum zal binnen de gemeente Haarlem een belangrijk project worden: herstel van de cultuurhistorisch waardevolle Zocherroute en daarnaast klimaatneutrale en duurzame huisvesting voor eerstelijnsgezondheidszorg in het midden van de stad. Voor de gemeente betekent dat een prestigieus pand, dat door zijn centrale ligging vlakbij station en langs een van de hoofdroutes van Haarlem een continue blikvanger zal zijn. Dat zal ook afstralen op de gemeente en het zal goed passen binnen het open karakter, dat kenmerkend is voor het masterplan ‘Spoorzone’.